flockování - sítotisk - pískování

Technologie

flockování

Flockování je elektrostatické nanášení textilní střiže na nejrůznější povrchy materiálů, které jsou pokryty lepidlem.

sítotisk

Sítotisk je jedna z nejstarších a nejpoužívanějších technologií pro potisk textilu. Speciální barva je nanášena přes sítotiskovou šablonu (síto) přímo do textilu.

TRANSFEROVÝ POTISK

Transferový potisk je velmi podobný sítotisku, netiskne se však přímo na textil, ale na přenosový papír, následně přiložen na textil a barva pod vysokou teplotou zažehlena.

pískování

Pískování je technika, při které tryskáním korundového písku (nebo jiného abraziva), upravujeme povrch předmětu.